วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

กล่องเสียบบัตรแลกเข้าออกอาคาร

ขนาดบัตรประชาชน สำหรับตั้งบนเคาน์เตอร์